Privacy Statement

/ Door Peter van den Hoef

Van den Hoef MKB Werving en Selectie, hierna te noemen MKB Werving en Selectie,  doet er alles aan om de privacy van gebruikers van haar website te bewaken. Op deze pagina kunt u lezen welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, de manier waarop we ze beveiligen en uw mogelijke keuzes met betrekking tot gegevens die u wel of niet met ons wilt delen.

Recht op inzage

U heeft het recht tot inzage in alle persoonsgegevens die wij van u bewaren. Indien u inzage wenst van uw persoonsgegevens die MKB Werving en Selectie geregistreerd heeft kunt u een e-mail sturen naar:
info@mkb-werving.nl

Doel van de gegevensverzameling

MKB Werving en Selectie kan uw naam en e-mail adres gebruiken om u te informeren over nieuws over MKB Werving en Selectie of om informatie te sturen over vacatures die mogelijk interessant voor u kunnen zijn. MKB Werving en Selectie zal uw e-mail adres niet aan derden overhandigen of verkopen. U kunt bij het verzenden van uw cv (en ook daarna) aangeven of u dergelijke informatie van MKB Werving en Selectie wel of niet wenst te ontvangen. Informatie over hoe u het gebruik van uw informatie kunt beïnvloeden of wijzigen staat hieronder.

De persoonlijke informatie, zoals naam, (e-mail) adres, telefoonnummer, die we bijvoorbeeld naar aanleiding van uw registratie of cv verzamelen wordt alleen gebruikt op geaggregeerd niveau. Deze informatie blijft vertrouwelijk. Wees echter bewust dat geen enkele verzending over het internet voor 100% veilig is. Uw cv wordt direct opgeslagen in onze database waartoe slechts de eigenaar van MKB Werving en Selectie toegang heeft. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt MKB Werving en Selectie geen persoonlijke informatie van u aan derden, waaronder opdrachtgevers. U wordt alleen voorgesteld aan de opdrachtgever nadat een interview is afgenomen en u geïnformeerd bent over de inhoud van de betreffende vacature.

MKB Werving en Selectie verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken deze informatie alleen om de inhoud van onze site zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en interesses van onze gebruikers en om zo de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren.

MKB Werving en Selectie registreert IP adressen en browser types. We linken echter geen IP adressen door naar persoonsgegevens, dit betekent dat terwijl de gebruikerssessie geregistreerd wordt, de identiteit van de gebruiker anoniem blijft. We gebruiken deze IP adressen om trends te ontdekken, het gebruik van de site te analyseren en brede demografische informatie te verzamelen voor toepassingen op geaggregeerd niveau.

Gegevensverzameling

MKB Werving en Selectie geeft u de mogelijkheid uw curriculum vitae aan haar te zenden. Op deze wijze kan MKB Werving en Selectie uw gegevens toetsen aan die van onze opdrachtgevers. Deze gegevens zullen slechts via het Internet beschikbaar gesteld worden op een beveiligde wijze en slechts aan uzelf en aan MKB Werving en Selectie.

Recht op correctie

U kunt alle gegevens die u verstrekt heeft met uw cv of anderszins wijzigen of bewerken door een e-mail te zenden.
U kunt de mail van MKB Werving en Selectie beëindigen door een e-mail te sturen naar info@mkb-werving.nl
Uw naam wordt dan binnen één werkdag verwijderd uit onze database.

Ik ga akkoord met deze voorwaarden

Door deze site te gebruiken stemt u in met de informatieverzameling en het privacy beleid van MKB Werving en Selectie.

Veranderingen in het Privacy Beleid

Indien we wijzigingen aanbrengen in het Privacy Beleid wordt deze gepubliceerd op deze pagina. Als de gegevens of de manier waarop deze worden gebruikt veranderen, zullen we u daarvan berichten via het adres zoals we dat in uw persoonlijk profiel hebben.
Wij raden u aan deze site zo nu en dan te bezoeken om zodoende op de hoogte te blijven van het beleid. Als u vragen heeft over het privacy beleid van MKB Werving en Selectie, stuurt u dan een e-mail naar info@mkb-werving.nl