No Cure No Pay

29 januari 2016 / Door Peter van den Hoef

Als een opdrachtgever een vacature gaat uitbesteden, worden wervingsbureaus vaak verblijd met een “no cure no pay” boodschap welke klinkt als “jullie mogen mee zoeken”. Niet zelden worden er meerdere (soms wel vier á vijf) bureau’ s ingeschakeld.

De opdrachtgever redeneert: door het bij verschillende bureaus neer te leggen spreid ik mijn kansen, de bureaus gaan gepassioneerd voor de volle 100% voor mij aan de slag, anders verdienen ze niets als ze de opdracht niet invullen. Een ideale situatie toch? Of is er meer aan de hand?

Dat wij als intermediair onze kosten niet kunnen terugverdienen als we ons werk niet goed doen, daarin zit het probleem niet. Wij hebben namelijk rechtstreeks invloed op de kwaliteit van onze werkzaamheden. Maar wat als wij geen redelijke kans hebben om onze investering terug te kunnen verdienen?
Dat is het geval als de volgende situaties aan de orde zijn:

  • De opdrachtgever komt na verloop van tijd ineens met een interne kandidaat;
  • De zoekopdracht c.q. het profiel wordt zomaar substantieel aangepast;
  • De vacature wordt zonder overleg bij diverse andere bureaus neergelegd;
  • De vacature wordt tijdens het wervingsproces on hold gezet of de wervingsprocedure wordt zelfs door interne
    oorzaken helemaal stop gezet terwijl wij al dagen c.q weken met het arbeidsintensieve wervingsproces bezig zijn.

Dit zijn allemaal factoren waarop wij geen invloed uit kunnen oefenen, maar die wel van grote invloed zijn op de kans om onze investering terug te kunnen verdienen.

Wij zijn dan ook van mening dat het op “no cure no pay” basis werken in onze bedrijfstak het opportunisme bevordert. De verleiding wordt groot om er niet teveel tijd in te steken en de kans dat er met cv’ s geschoven gaat worden neemt alleen maar toe. Door met hagel te schieten proberen de intermediairs toch nog iets te verdienen. Dit heeft niets met kwalitatieve werving en selectie te maken. Hier wilt u als opdrachtgever toch niet voor betalen?

Het komt u als opdrachtgever uiteindelijk te staan op een fors en te hoog bedrag om uw vacature ingevuld te krijgen, daar immers alle uren welk een bureau voor niets op “no cure no pay” basis gewerkt heeft, verrekend zullen gaan worden in de fee welke u zult gaan betalen bij een wel succesvolle plaatsing. Elk bedrijf wil zijn gemaakte kosten inclusief een marge terugverdienen om de simpele reden dat het bedrijf anders geen bestaansrecht heeft. Gelukkig zijn er opdrachtgevers die dit ook zien en weten dat ze voor kwalitatieve werving en selectie niet de hoofdprijs behoeven te betalen.

Tot slot willen wij u als advies meegeven, indien u besloten heeft uw wervingstraject uit te besteden, goed te kijken naar verborgen kosten bij offertes c.q. opdrachtbevestigingen als één van bovengenoemde punten van toepassing zijn.