Over MKB Werving en Selectie

Door Peter van den Hoef

Onze werkwijze voor opdrachtgevers

Ik vind het belangrijk om met u als klant een duurzame relatie op te bouwen omdat deze relatie bepalend is voor het succes om goed te kunnen matchen. Voor het realiseren van een optimale match tussen openstaande functie en kandidaat ga ik op de volgende wijze te werk:

 1. Om uw werving en selectie vraagstuk goed te kunnen begrijpen, doe ik intake gesprekken van vacatures altijd bij u op locatie.  Het is een investering in tijd welke naar mijn mening noodzakelijk is. Enerzijds om u goed te leren kennen, anderzijds om uw organisatie goed in beeld te krijgen. Ik zal dus geen opdrachten aanvaarden voordat ik met u als klant aan tafel gezeten heb.
 2. Al onze afspraken leggen we vast in een opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging is transparant en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Serieuze werving en selectie betekent betrokkenheid en dat is wat u voor 100% van mij mag verwachten. Met deze getekende opdrachtbevestiging geeft u mij het startsein om voor u aan de slag te gaan.
 3. Op basis van de persoonlijke inventarisatie en het functieprofiel stel ik een wervende vacaturetekst op.
 4. Mijn wervingsstrategie bestaat uit de volgende onderdelen:
  – MKB Werving & Selectie website;
  – MKB Werving & Selectie kandidatendatabase;
  – MKB Werving & selectie netwerk;
  – Promotie diverse jobboards;
  – Promotie via social media;
  – Adverteren, ook met uw bedrijfsnaam en logo en/of met een vacature video is mogelijk.
 5. Ik beoordeel en selecteer kandidaten op basis van afgesproken criteria waaronder persoonlijkheid, competenties, vakkennis en ervaring. Een referentie onderzoek kan deel uit maken van de procedure.
  Een eerste selectie van kandidaten zal plaatsvinden op basis van harde criteria.
  Een tweede selectie zal plaatsvinden op basis van een telefonisch interview.
  Een derde selectie zal plaatsvinden middels een persoonlijk gesprek.
 6. Indien ik kandidaten geschikt vind voor het vervullen van de vacante functie zal ik deze schriftelijk en met een toelichting aan u presenteren. Uiteraard met dien verstande dat kandidaat toestemming gegeven heeft zijn/haar gegevens te verstrekken.
 7. U besluit zelf welke kandidaten u voor een gesprek uitnodigt. Ik coördineer hiervoor de afspraken en adviseer u desgewenst over eventuele assessments en/of testen.
 8. De uiteindelijk door u geschikt bevonden kandidaat biedt u een arbeidsovereenkomst aan. Indien gewenst is van den Hoef MKB Werving en Selectie vraagbaak voor zowel u als de kandidaat.
 9. Na de proefperiode plan ik een evaluatie in met zowel u als met de kandidaat. Het delen van ervaringen vind ik belangrijk om tot een duurzame relatie te komen.