Over MKB Werving en Selectie

Door Peter van den Hoef

Onze werkwijze voor opdrachtgevers

Ik vind het belangrijk om met u als klant een duurzame relatie op te bouwen omdat deze relatie bepalend is voor het succes om goed te kunnen matchen. Serieuze werving betekent betrokkenheid van beide kanten om tot het gewenste  resultaat te komen. Voor het realiseren van een optimale match tussen openstaande functie en kandidaat start ik altijd met het leggen van een stevig fundament omdat:

Een goede wervingscampagne begint met een stevige basis.

Deze stevige basis wordt door MKB Werving & Selectie als volgt gelegd:

 • Persoonlijke kennismaking en uitgebreide inventarisatie van uw vacature bij u op locatie;
 • Opstellen vacaturetekst;
 • Online 100% zichtbaarheid van uw vacature creëren met plaatsing op:
  1. Monsterboard (60 dagen);
  2. LinkedIn met tevens plaatsing in relevante groepen;
  3. Facebook – campagne gericht op uw locatie;
  4. Plaatsing op een vijftiental vacaturebanken;
  5. Promotie van uw vacature via het MKB Werving & Selectie netwerk;
 • Zestien uur intensieve zoektocht naar profielen van potentiële kandidaten.

 • Uw voordeel: – Professionele promotie van uw vacature om een zo groot mogelijk bereik te krijgen. Tevens beschikt u zestien uur over een extra verlengstuk van uw personeelsafdeling, welke zich 100% alleen maar met uw vacature bezighoudt. Dit is ook mogelijk bij u op locatie verdeeld over vier dagdelen van vier uur. Graag informeer ik u vrijblijvend m.b.t. alle mogelijkheden.
 • Al onze afspraken leggen we vast in een opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging is transparant en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Met deze getekende opdrachtbevestiging geeft u mij het startsein om voor u aan de slag te gaan;

Daarna is de keuze aan u wat u wilt doen. U wilt het vervolgtraject in eigen beheer verder afhandelen? Of wilt u dat MKB Werving & Selectie het vervolgtraject voor u afhandelt? U beslist!

Wat kunt u verwachten indien MKB Werving & Selectie het vervolgtraject voor u afhandelt?

 • Selecteren van potentiële kandidaten;
 • Beoordeling en selectie van potentiële kandidaten op basis van afgesproken criteria waaronder persoonlijkheid, competenties, vakkennis en ervaring. Een referentie onderzoek kan deel uit maken van de procedure;
 • Telefonisch benaderen van kandidaten met als doel om met een gerichte vraagstelling er achter te komen of potentiële kandidaten beschikken over de gevraagde vaardigheden;
 • Persoonlijk kennismaking en interview met kandidaten welke door de voorgaande fase gekomen zijn.
 • Indien kandidaten naar aanleiding van de persoonlijke kennismaking geschikt geacht worden dan volgt de presentatie met toelichting aan u als opdrachtgever.
 • U besluit zelf welke kandidaten u voor een gesprek uitnodigt. Ik coördineer hiervoor de afspraken en adviseer u desgewenst over eventuele assessments en/of testen;
 • De uiteindelijk door u geschikt bevonden kandidaat biedt u een arbeidsovereenkomst aan. Indien gewenst is van den Hoef MKB Werving en Selectie vraagbaak voor zowel u als de kandidaat;
 • Na de proefperiode plan ik een evaluatie in met zowel u als met de kandidaat. Het delen van ervaringen vind ik belangrijk om tot een duurzame relatie te komen.